Czynności NotarialneDo zakresu usług świadczonych przez Kancelarię należy:

Czynności notarialnych polegających na poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania  osoby  przy życiu oraz własnoręczności podpisów Kancelaria dokonuje na bieżąco.

Dokonanie innych czynności notarialnych prosimy poprzedzić zasięgnięciem w Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem rodzaju planowanej czynności, wykazu dokumentów niezbędnych do jej dokonania, wysokości wynagrodzenia notarialnego oraz wysokości koniecznych opłat i podatków. W tym celu na kilka dni przed terminem przeprowadzenia czynności prosimy w dowolnie wybrany sposób: telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź osobiście skontaktować się z Kancelarią.

Czynności notarialne mogą być dokonywane poza siedzibą Kancelarii, wtedy jeśli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.

Udzielamy informacji również w języku angielskim i niemieckim. Współpracujemy z tłumaczami różnych języków.

Kancelaria Notarialna ul. Wita Stwosza 3, II piętro 50-148 Wrocław + 48 71 341 23 71-73 sekretariat@notariuszlesniak.pl
copyright Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak 2011 created by WHITEMOON